Welkom op de website van

PROBUS VLAANDEREN.

 

               Het C.I.C. van Probus Belgium heeft de Belgische Probus clubs, gebaseerd op cultuur, verdeeld in zes regio's; 4 Nederlandstalige en 2 Franstalige regio's. De domeinnaam: "Probus-Vlaanderen" is de duidelijke weergave om de 4 Nederlandstalige regio's aan te duiden.

Regio 1 = West-Vlaanderen
Regio 2 = Oost-Vlaanderen
Regio 3 = Antwerpen
Regio 4 = Limburg/Vlaams Brabant/Brussel

Deze website is aangemaakt met de volgende parameters:

1. Een website ten dienste van en voor de vier regio's Nederlandstalige Probus clubs.

2. Gebruiksvriendelijk, snel en mits één klik, de individuele website van een Probus club bereiken.

3. Probus clubs die geen eigen website hebben een "Publiek Page" en "Club Privé Page" te bezorgen en te laten beheren door de club.

4. Probus clubs die een eigen website willen ontwikkelen te helpen met de nodige instructies.

5. Modern, dynamisch, aangenaam en informatief.

6. Drupal software gebruiken op een zeer goede provider; tijdig onderhouden en onmiddellijk bijwerken op de laatste stand.

7. Onafhankelijke website, betaalbaar ( minder dan 150,00 EURO per jaar ) en vrij van reclame of andere aankondigingen.

8. Openbaring van belangrijke Probus gebeurtenissen of toekomstige evenementen.

9. "Links" naar belangrijke websites in lijn met Probus gebeuren.

10. Toepassing van de wetten van Privacy.

Deze website werd einde 2020, tijdens de kerstperiode, opgemerkt door Probus Global.

 

Enkele bijzonderheden:

 

               Probus clubs die geen eigen website hebben, kunnen op een eenvoudig manier met de moderne technieken van een website kennis maken. Wie kan werken met een computer , word document, of dergelijk kan zelfs onmiddellijk starten.

               De ICT-verantwoordelijke van een Probus club die nog geen eigen website heeft, kan op deze website een "Publiek Page", en indien gewenst, een "Club Privé Page" aanmaken. Vraag een account aan via de webmaster.

               Deze "Publiek Page" staat dan op deze website en is onmiddellijk zichtbaar voor iedere website bezoeker. Iedereen die surft naar deze website kan met één klik deze "Publiek Page " zien zonder inloggen. Een "Privé Page" is bedoeld voor de clubleden en alleen zichtbaar mits inloggen

               Voor een voorbeeld van dergelijk "Publiek Page", aangemaakt vanuit een document via kopiëren en plakken, is eenvoudig: Via de "Welkom" menu met een klik op een willekeurige club naam die niet gekenmerkt is met een eigen website, vindt men meer informatie over deze optie.

               Deze website vervangt onder geen enkel beding de website van Probus Belgium.

Some details

               Probus clubs that do not have their own website can easily get acquainted with the modern techniques of a website. Anyone who can work with a computer, word document, or simular softwarepakket can even start immediately.

               The ICT manager of a Probus club without a website, can develop a "Public Page" on this website, and if desired, can develop on this website a "Club Private Page". Request an account by the webmaster.

               This "Public Page" is then on this website and will be immediately visible to every website visitor. Anyone surfing to this website will view this "Public Page" with one click without logging in.

               A "Private Page" is meant for the club members and only visible after logging in.

               Example: vieuw a Public page developed from a document via copy and paste:

Via the "Welcome" menu, click on any club name missing the red star and you will find more information about this option.

               This website will not, under any circumstances, replace the website of Probus Belgium.

Vraag aan de webmaster een account en lees alles over de Probus Websites Historiek van 2013 tot heden.    

 

   

 

Design, development, programming and webmaster: Roger LEPPENS.