Meerdere Probus business senioren die in pensioen gingen, vielen in een zwart gat, vooral de individuen die afscheid moesten nemen van hun dictatoriale eerzucht. Daarom zochten sommige een senioren gezelschap op om verder aan hun dictatoriale eerzucht te kunnen voldoen.

Bij verscheidene seniorenclubs zoals bij Probus, wordt deze ambitie onderdrukt omdat ze de vriendschap, de verdraagzaamheid en vooral de eerlijkheid in hun doelstellingen van hun vereniging hebben opgenomen.

Spijtig dat sommige bestuur leden, door eigenzinnige dictatoriale eerzucht besmet, misbruik maken van hun functie door machtsmisbruik, desnoods het huishoudelijk reglement, de statuten van de club of de Belgische taalwet aan hun laars lappen, omdat het in hun kraam past. Elke poging van Probus leden om dergelijke onrechtvaardige situatie recht te zetten, worden dan door machtsmisbruik verworpen. Desnoods wordt het Probus lid als ‘niet welkom’ in de club benoemd.

Met het slachtoffer te beteugelen en de leden, oorzaak van het probleem, onschendbaar te behandelen, zal de blaam op de Probus vereniging niet verdwijnen. Bovendien, worden alle volgzame leden overtuigd door leugens om deze beteugeling te steunen. Dit verzwaart nog meer de blaam op de club.

Tegen onrechtvaardigheid mag men zich verdedigen met alle wettelijke democratische middelen waarover men beschikt. Van een Probus Nationale Coördinator en van een Probus clubvoorzitter wordt verwacht ze er voor zorgen dat de vriendschap, de verdraagzaamheid en de eerlijkheid in de club worden toegepast door de leden, alle bestuursleden inbegrepen. Dit wordt niet bereikt door eigenzinnige dictatoriale eerzucht.

Niettegenstaande vriendschap, verdraagzaamheid en eerlijkheid hoog in het vaandel van Probus Belgium staat, is het spijtig dat voor het imago van Probus, deze eigenzinnige onrechtvaardige dictatoriale eerzucht ook in sommige Probus besturen wordt vastgesteld. Het is te betreuren dat senioren de laatste jaren van hun leven onderling worden bedorven door deze dictatoriale individuen.

Probus Belgium of C.I.C.


Dank zij een privé initiatief van een Probuslid was Probus Belgium op het internet in 1999. In samenspraak met George Dick en Stany Verougstraete werd het project door het toenmalige C.I.C. aangenomen en met de nodige informatie, samen met het jaarboek van 2001, "officialised".

Een nieuwe website voor Probus Belgium kwam tot stand in 2011 onder de verantwoordelijkheid van Wilfried Samson tijdens zijn mandaat als nationaal coördinator van Probus Belgium. Na een vergelijking tussen verscheidene ‘software’ waaronder ‘joomla’, werd destijds de drupal "multi-sites configuration" gekozen wegens de hoge graad van uitbreiding, veel online documentatie, duidelijke instructies, wereldwijd gebruik bij voorname instellingen en vooral ook een eigen website voor de clubs.

Alle Probus clubs beschikten over een eigen website, publiek voor iedere website bezoeker en ook privaat voor de leden van de club. Hierdoor waren in België meer dan 100 Probus club websites op het internet.

De firma RIS uit Kuurne verzorgde de ‘hosting’. Tot 2012 verzorgde Eric Maeyaert de programmatie en Luc Goderis was de webmaster. In januari 2012 werd de Nederlandstalige Paul De Preter nationaal coördinator van Probus Belgium. Voor welke onduidelijke reden de Probus Belgium website programmeur Eric Maeyaert en de Probus Belgium nationale webmaster Luc Goderis hun functie hadden verlaten en bovendien nadien ontslag hadden genomen als lid van Probus is tot heden onduidelijk gebleven.

In 2012 verzorgde Etienne Gilbart de ‘hosting’ en Roger Leppens verzorgde de programmatie. In 2013 nam Roger Leppens de functie van Etienne Gilbart over om als webmaster van Probus Belgium de ‘hacking’ problemen van de website op te lossen. Oorzaak van dit probleem was dat er nooit een ‘update’ van drupal ‘core’ en ‘modulen’ werden uitgevoerd op de hosting.

Een project, update van drupal 6 naar 7 (Migratie naar drupal 7), werd met kosten plaatje en uitvoering planning volledig uitgewerkt om ‘hacking’ in de toekomst te vrijwaren. Eind 2013 werd het project door alle Probus Belgium coördinators goedgekeurd en in december 2013 werden al de eerste Probus leden getraind. Opnieuw zouden alle Belgium Probus clubs hun club website behouden en de transfer zou gebeuren zonder enige onderbreking van al de 100 club websites op het internet. Tevens een unieke gelegenheid om veel Probus club leden, de voor hun ongekende nieuwe computer technologie bij te brengen.

Toen de nationaal Nederlandstalige coördinator in januari 2014 de fakkel doorgaf aan een Franstalige coördinator Claudine Higuet werd dit drupal project, dat al in uitvoering was, onverantwoord vervangen door een “joomla-single site” configuratie website project dat nog niet ontwikkeld was. De Probus clubs zouden niet meer beschikken over een eigen website.

Als webmaster Van Probus Belgium en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit transfer project kon ik deze onrechtvaardigheid t.o.v. al de Probus clubs niet aanvaarden en heb ik als protest mijn ontslag als webmaster Probus Belgium en ICT-verantwoordelijke van Probus Limburg/Vlaams Brabant genomen. Van de West-Vlaamse nationale coördinator, Gauthier De Branbandere, kreeg ik in 2014 een e-mail met de mooie woorden:

Quote:...
Misschien heeft het CIC niet de juiste keuze gemaakt. Dat kan. Maar we konden ook niet verder gaan met je te belasten met een onvoorwaardelijke – en vooral – onbekende belastende inzet.
Unquote:

Probus Belgium heeft nadien alle mogelijke scenario’s uit de kast gehaald om hun beslissing te kunnen verrechtvaardigen t.o.v. mij en de Probus club leden maar elk scenario werd door bewijs materiaal als drogreden weerlegd. Men tracht een oneerlijke beslissing te verdedigen van drie Franstalige coördinators en vier brave volgzame Nederlandstalige coördinators, om neutraal te blijven tussen Franstalige en Nederlandstalige Probus leden.

Door die Belgische nationale coördinator, Claudine Higuet, werd me gemeld in 2013 dat Franstalige Probus leden geen boodschap hadden aan de Google vertaling van mijn Nederlandstalige e-mails. Nadien in 2014 werd er door haar gemeld aan alle Nederlandstalige Probus clubs dat de Franstalige tekst van de nieuwe Belgische ‘joomla-single site’ website zullen vertaald worden voor de Nederlandstalige Probus leden door Google.

In 2018 werd ik door de Franstalige coördinator, Yvan Vandewalle, en in 2020 werd ik door de Nederlandstalige coördinator, Gauthier De Brandere, gerechtelijk bedreigd omdat ik in domeinnamen van enkele websites, het woord 'Probus' gebruik. Deze bedreigingen zijn onwettig omdat de term 'Probus' vrij is van gebruik. Het logo van Probus Belgium is wel geregistreerd.

Zoals door het C.I.C. zelfs nadien bekend, was de website een “zorgenkind” en uiteindelijk verscheen pas midden 2016 weer een Probus Belgium website op het internet.

De Probus Belgium website was en zou hoofdzakelijk de weergave moeten zijn van de meer dan 100 Probus Belgium clubs en niet van het Probus Belgium C.I.C.; ook vooral omdat alle kosten van Probus Belgium volledige door de bijdragen van alle Probus Belgium club leden worden gefinancierd.

Het is nu nog altijd een website, onwaardig voor een vereniging van meer dan 4000 leden.

Noodgedwongen namen verschillende Probus clubs het initiatief om een eigen website op internet aan te maken. Om de tekorten van al die jaren t.o.v. de Probus clubs door de nationale Nederlandstalige Probus Belgium website aan te vullen, werd in november 2019 een website ontwikkeld met de naam: ‘Probus Vlaanderen’ in de domeinnaam.

De domeinnaam geeft de ligging van de 4 Belgische culturele Nederlandstalige regio's, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg/Vlaams Brabant en Brussel, duidelijk weer. Deze website werd ontwikkeld in "drupal" en gebruikt "FIREFOX" als browser. Test deze website en stel vast dat men met één klik onmiddellijk een Belgische Nederlandstalige Probus club bereikt.

Om Probus leden en vrienden te steunen in de "Covid-9 lockdown" periode, werd op de website een menu aangemaakt: "BLIJF IN UW KOT". Dit werd door velen positief ervaren. De website had op enkele dagen meer dan 1.500 bezoekers. En toen, in maart 2020, vond het Probus Belgium C.I.C. het nodig om onwettige eisen te stellen. Ik zou alle domeinnamen met de term "Probus" van het internet moeten verwijderen, teksten die zogezegd van het jaarboek werden gekopieerd verwijderen en alle links naar Probus Belgium club websites verwijderen.

Er werd gedreigd met gerechtelijke vervolgingen maar alle websites met het woord 'Probus' in de domeinnaam zijn wettelijk; de teksten zijn geen kopie, alle links mogen wettelijk en alles blijft op het internet.

Een jaar later, in maart 2021, stond de teller al op meer dan 6.700 bezoekers.

Ik heb 4 (vier) pogingen ondernomen om de onenigheid die er was op te lossen en om de website van Probus Vlaanderen te integreren in het Probus Belgium gebeuren. Voorstellen om de huidige website van Probus Belgium te verfijnen en eventueel een website voor de Franstalige Probus clubs op internet aan te maken naar het voorbeeld van de Probus Vlaanderen website werden door de Probus Belgium nationale coördinators telkens verworpen.

Probus Leuven Vesalius.


Omwille van onregelmatigheden in 2015 in de toepassing van het huishoudelijk reglement door het bestuur van Probus Leuven Vesalius met Yvan Swinnen als voorzitter, wordt de website van Probus Leuven Vesalius sinds 6 april 2017 niet meer beheerd. Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Probus Leuven Vesalius club geen geheime verkiezingen gehouden en één van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter.

In deze omstandigheden, als uitgesloten kandidaat ondervoorzitter, heb ik mijn ontslag genomen op 6 april 2017 uit mijn functie als webmaster van de club. Nadien werd deze ondervoorzitter, zonder enige vorm van rechtzetting, in 2018 aangesteld als voorzitter. Bovendien hebben in oktober 2017, de toenmalige voorzitter Jef Van Himbeeck en toenmalige ondervoorzitter Jef Ketelslegers van Probus Leuven Vesalius gemeld, geen interesse te hebben voor deze website. Hierdoor werd het noodzakelijk alle publicaties uit de website te verwijderen en de website bezoeker te informeren.

Uiteindelijk werd ik in november 2018 door Jef Van Himbeeck benaderd om een oplossing te vinden om deze onrechtvaardigheid eens en voor altijd recht te zetten. Spijtig, maar tot heden heeft het bestuur van Probus Leuven Vesalius gefaald en wil men de zaak begraven. Op 7 februari 2019 meldt het voltallig bestuur met de tekst via een e-mail verzonden door Mark Naessens dat:
Quote ".....
het is uitgesloten dat het bestuur iets onderneemt om aan je eisen tegemoet te komen. (getekend) Jef Ketelslegers, voorzitter Wim Nijs, ondervoorzitter Tony Polspoel, secretaris Mark Naessens, penningmeester Jef Van Himbeeck, past-voorzitter.
Unquote
Iedereen die dit mee ondertekend heeft, kan zich niet onttrekken van schuld. Iedereen is vrij voor zichzelf te beslissen of men al dan niet akkoord is of men het reglement volgt of niet. Een opgeblazen brug kan men herstellen zolang de brugpijlers nog bruikbaar zijn. Hier werden zowel de brug als de brugpijlers vernietigd. Onbegrijpelijk voor een club waar vriendschap, verdraagzaamheid en eerlijkheid thuis hoort ! Gerechtigheid is niet van toepassing in deze Probus club. Alle voorstellen (meer dan 20) die aan het bestuur werden aangeboden om voor eens en altijd deze onenigheid op te lossen werden verworpen.

Einde 2022 heeft de voorzitter van de club, Maurice Van Cauwenbergh, het initiatief genomen en telefonisch gemeld dat ik niet meer welkom ben in de club zolang deze informatie op de website staat. De waarheid wordt als laster en eerroof beschouwd maar er wordt geen enkel voorstel gebruikt om deze onenigheid op te lossen. Een schriftelijke bevestiging van deze beslissing bleef uit.

Nadien kwam dan de motivatie (zoals Pontius Pilatus) van Maurice:

QUOTE:...
verkozen voorzitter van de club, en na de opmerking die de club heeft gehoord op de Voorzittersvergadering te Genk in 2022 (26 clubs hebben van jouw fratsen gehoord) heb ik als voorzitter beslist mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Al meermaals is ‘het euvel’ met jou aangekaart. Na jaren nog steeds geen resultaat. Het is aan jou om de laster en eerroof weg te nemen van het internet. Het ga je goed. Groet.
UNQUOTE:

Maurice Van Cauwenbergh, was nog geen lid in november 2015 (lid op 07-11-2017) maar voelde zich in zijn privacy geschonden. Hij kende het dossier niet! 0p 21 september 2018 stuurde hij een eisende e-mail om het web portaal PROBUS-LEUVEN-VESALIUS.BE per heden te schrappen. Toen werd hij niet gevolgd door het bestuur en de club. Nu dat hij voorzitter was in 2022 kon hij wraak nemen...maar...de blaam op de club blijft bestaan.

BASTA !

Of men dit graag leest of niet, de historiek van de Probus websites blijven onuitwisbare feiten. Het is de bedoeling om er de nodige lessen uit te leren en dit in de toekomst te voorkomen. Als men zich aangesproken voelt, zoveel te beter; dan is de kans groter dat men niet in herhaling zal vallen. ’Bezint voor ge begint ‘want spijt is verstand dat te laat komt. Steek deze historiek niet in een doofpot want alle Probus Belgium leden mogen dit verhaal kennen.


Roger Leppens In 2008 mede stichter en sinds einde 2022 'niet welkom' lid van Probus Leuven Vesalius .
Gast lid van Probus Genk Martinus
Lid van Probus Global
Webmaster Probus Vlaanderen
Webmaster Probus Studie
Webmaster Zeezicht Oostende
Ex webmaster Probus Belgium
Ex Ict-Verantwoordelijke Probus Limburg/Vlaams Brabant
Ex webmaster Probus Leuven Vesalius
Website, Probus Genk Martinus, design, development & programming drupal 10
Website, Probus Genk, design, development & programming drupal 10
Website, Probus Tongeren Ambiorix, design, development & programming drupal 10