BESTE WEBSITE BEZOEKER

              De probusclub die je tracht te bezoeken heeft nog geen eigen website of een publicatie van de club op internet aangemaakt. In het belang van alle Nederlandstalige Belgische Probus clubs en vooral ten dienste van de clubs, werd deze website op het internet aangemaakt. De website Probus Vlaanderen is ontwikkeld en op internet gezet als een aanvulling van de Probus Belgium website. Onder geen enkel beding vervangt deze website de website van Probus Belgium.

              Probus clubs die interesse hebben kunnen op deze website op twee manieren gegevens van hun club publiceren. Gegevens die bestemd zijn voor iedere website bezoeker en gegevens die alleen bedoeld zijn voor de clubleden. Probus clubs die meer informatie willen vernemen over de mogelijkheden om deel te nemen aan deze aanbieding, kunnen contact opnemen met de webmaster en een account aanvragen.

              Wie een volledige eigen website wil aanmaken kan rekenen op de steun van de webmaster. Bezoek de website van enkele Probus clubs die deze weg al gevolgd hebben en een eigen website hebben:

 

 

              Indien een probus club in Vlaanderen geen eigen website heeft of nog niet voldoende kennis heeft om er een te ontwikkelen, kan een start vinden met deze website. Een voorbeeld van een publiek of privé "page", gemaakt met een word document en via kopiëren en plakken op internet aangemaakt.